What are Catalan Numbers 1

Catalan: Numerals

1 u (un, una)1r./1a. primer / primera2 dos (dues)2n./2a. segon / segona3 tres3r./3a. tercer / tercera4 quatre4t./4a. quart / quarta5 cinc5è. / 5a. cinquè / cinquena6 sis6è. / 6a. sisè / sisena7 set7è. / 7a. setè / setena8 vuit8è. / 8a. vuitè / vuitena9 nou9è. / 9a. novè / novena10 deu10è. / 10a. desè / desena11 onze11è. / 11a. onzè / onzena12 dotze12è. / 12a. dotzè / dotzena13 kick14 catorze15 quinze16 places17 disset18 divuit19 dinou20 vint21 vint-i-u ((un, una)22 vint-i-dos (dues)23 vint-i-tres30 trenta31 trenta-u (un, una)32 trenta-dos (dues)40 quaranta43 quaranta-tres50 cinquanta60 seixanta70 setanta80 vuitanta90 noranta100 cents101 cents u / un / una102 cents dos / dues110 cent deu120 cents vint200 dos-cents / dues-centes300 tres-cents / tres-cents400 quatre-cents / quatre-cents500 cinc-cents / cinc-cents600 sis-cents / sis-centes700 set-cents / set-cents800 vuit cents / vuit cents900 nou-cents / nou-centes1000 mil2000 dos mil100,000 cents mil1,000,000 un milió2,000,000 dos milions